Spot Ons erbjudande

Att skapa så relevanta lösningar som möjligt, samtidigt som vi vill vara din trevligaste och bästa leverantör.

Vi tror på att skapa långsiktiga lösningar tillsammans med våra kunder. Vår kunskap sträcker sig från att kunna hantera strategiska kring digitalisering, till att gå in och åtgärda tekniska aspekter för att nå uppsatta mål i verksamheten. Genom att kontinuerligt jobba med uppföljning i vår arbetsprocess låter vi resultatet utgöra underlag för nya prioriteringar och satsningar framåt.

För att få reda på era mål och förstå er verksamhet krävs det att vi jobbar tight ihop som ett team – det är en viktig delav vår arbetssätt.

Digital strategi som hjälper dig ta nästa steg

Det är lätt att fastna i känslan att man först måste hitta exakt rätt teknisk lösning och därefter kan påbörja sin resa.

Vi tänker precis tvärtom: låt mål och strategi styra investeringar, precis som ni säkerligen arbetar med andra delar i er verksamhet.

Vi hjälper dig att våga lyfta blicken och se de övergripande målen, att våga prioritera dessa och släppa taget om det som inte bidrar till att uppnå målen. Och givetvis att kontinuerligt jobba med uppföljning.

Resultatet från detta utgör underlag för nya prioriteringar och satsningar.

Vi hjälper er att ta fram nyttiga aspekter på hur ni kan nå era mål med hjälp av olika verktyg. Dessa är speciellt anpassade för att alla i verksamheten ska kunna vara delaktiga. Det kan handla om mätbara mål, visualisering av den viktiga kundresan eller en tydlig roadmap för prioritering av satsningar.

Leveranser i världsklass

Hur får vi arbetet gjort? Tillsammans med dig som kund och beroende av omfattning av projektet landar det i någon av våra olika projektgrupper.

Project

När vi jobbar med leverans av Project handlar det om olika typer av projekt. Gemensamt för dem är att de är tydligt definierade, med utstakat start och mål. För varje projekt sätter vi ihop en arbetsgrupp med rätt kompetenser, anpassade efter uppdraget.

Uppdragen kan handla om allt från e-handelsprojekt, systemintegrationer, backend för olika typer av digitala lösningar eller business intelligencelösningar. I alla våra projekt arbetar vi med ett sprintupplägg som gör att vi kan arbeta fokuserat, snabbt och flexibelt.

Är du ovan vid sprinttänket? Lugn – vi guidar dig!

Exempel på Project-uppdrag:

Team

Team innebär att vi jobbar nära våra kunder. Det handlar om längre uppdrag där Spot On bidrar med allt från produktägande, kravställan, projektledning och systemutveckling till testning, drift och support.

Våra medarbetare blir en del av organisationen de sitter hos, vilket brukar vara mycket populärt både hos våra kunder och för oss. Det gör att vi kommer närmare verksamheten, kan öka resurser, tillföra rätt kompetens och framförallt lära oss av varandra.

Fokus för Team är långsiktighet, där vi jobbar mot gemensamma och tydliga mål – tillsammans.

Exempel på Team:

Produkter och paketerade tjänster

Spot On Ignition

Vår paketerade tjänst Ignition handlar om e-handel och hjälper dig att få kortast möjligast startsträcka.

Läs mer om Spot On Ignition

Spoton Insights

Hur vi jobbar för att leverera mesta möjliga affärsvärde i våra teknikprojekt.

Läs mer om Spot On Insights

Spot On Omniflows

Omniflows tar hand om potentiella leads och omvandlar dem till kunder.

Läs mer om Omniflows