Skip to the content

Blogg om digitala affärer, e-handel och webben

Hur skall vi skapa jämställdhet i IT-branschen?

Vår VD Lars-Åke tar sig en funderare omkring jämställdheten inom den digitala industrin.

Sju tips på att koda så andra förstår

Många utvecklare har en tendens att bara fokusera på att koden gör det den ska. Att koden fungerar är viktigast naturligtvis, men nästan lika viktigt är att andra kan läsa och förstå din kod.