Skip to the content

VR - Hur kommer det påverka ditt företag?

VR, eller Virtual Reality som det egentligen heter blev inte bara framröstad som årets julklapp 2016 av Svensk Handel, utan börjar också komma fram på fler och fler hemsidor där ett värde för kunden att få se saker ”på riktigt” kan finnas.

Men hur vet ni som företag ifall det är nödvändigt att sätta igång med detta? Och måste det enbart kopplas ihop med e-handel? Nedan finns 4 anledningar till varför ni faktiskt bör bekanta er med tekniken och förstå innebörden av den.

1. Fantastiska marknadsföringsmöjligheter

Utöver att ni kommer visa att ni är ett bolag som satsar på framtiden ger verktyget även möjligheter till ett bättre content på hemsidan, vilket i sin tur ger större möjligheter för storytelling och annonsering. Ni får möjlighet att visa vad ni gör både internt och externt för att på så sätt skapa en upplevelse för er kund. Tänk att kunna ta dem till platser de egentligen inte har tillträde till t.ex fabriker, tillverkning, labb eller föremål som ännu ej är tillverkade? VR ger er även möjligheter att live-sända event.

2. Ökad försäljning genom spårning och datainsamling

Eftersom användaren kliver rakt in i den värld ni designat åt dem kan ni använda den informationen och datan till att ha perfekt kontroll över de val användaren gör. Tänk att kunna spåra ögon-, muskel-, och handrörelser och kanske även i framtiden kunna läsa av rena sinnesstämningar? Tillsammans med AI (Artificiell Intelligens) så finns det alla möjligheter att skapa stora förbättringar inom försäljningen via e-handel.

3. Stärka interna processer

Det går att räkna upp ett antal olika faktorer som kan öka effektiviteten på företag genom att använda VR. Det kommer bli svårt att vara sen till möten framöver då mötet kommer att kunna ta plats oavsett geografisk plats på dess deltagare. Restid minskas och framför allt påverkas också miljön då antal resor förhoppningsvis också minskas. Utöver detta kommer också läroprocesser att stärkas då det finns möjligheter att ”trial and error” utan att använda sig av dyra maskiner eller dyrt material. Även kommunikationen internt, kanske inte bara bland de anställda, utan även bland exempelvis ledningsgrupp, aktieägare eller andra intressenter kommer att kunna påskyndas och hanteras mer effektivt.

4. Rekrytering och Employer Branding

För oss på Spot On som arbetar inom en högteknologisk bransch är de anställda det viktigaste vi har. Vi är många bolag som försöker att attrahera en viss kompetens. För oss är det därför viktigt att hålla oss a’jour med den senaste och låta anställda testa nya tekniker. Men att kunna påvisa att man har en kultur som uppmuntrar samarbete och är kreativt inspirerande har naturligtvis inte bara bolag inom techvärlden ensamrätt till. Att kunna dela virtuella filmer över kontor, gemensamma ytor, ha intervjuer direkt i realtid med alla som bör vara med samt använda VR vid uppstart av ny personal tror vi kommer vara mer en regel än undantag inom en snar framtid.

Vill du veta mer om VR och hur det kan hjälpa din affärsmodell? Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare!

Spot On