Skip to the content

Öka konverteringen med produktrekommendationer

En e-handel har ofta ett brett sortiment med många produkter, där bara en bråkdel är av intresse för en individuell kund. Det är därför superviktigt att fånga kundens intresse tidigt och guida kunden till rätt produkt för att hålla en bra konvertering och även ge kunden en känsla av personlighet.

All statistik visar att det finns möjligheter att öka konvertering genom att personifiera sina produktvisningar:

  • Undersökningar visar att upp till 30% av omsättningen på siter som har en bra personifierad lösning för produktrekommendationer kommer från just de personifierade produkterna istället för de vanliga listningarna och sök.
  • CTR (Click trough rate) är 2 gånger större för en personifierad “Topprodukt-lista” än en generisk “Topprodukt-lista”
  • 40% av kunderna föredrar att köpa från en handlare som tar hänsyn till deras intressen och profil

Även om det, vid en första anblick, kan låta enkelt att ta fram ett eget regelbaserat system för produktrekommendationer finns det många fallgropar:

  • Är varan en produkt som kunden köper 1 gång eller förbrukningsvara som bör rekommenderas regelbundet?
  • Finns säsongsvariationer?
  • Vad är populärt just nu?
  • Hör varan ihop med andra varor eller gör ett köp av produkt x att köp av produkt y utesluts?

AI lär sig kundens beteende

Spot On's tjänst Omniflows löser detta genom ett avancerat machine learning-system (AI) som lär sig av kundernas beteende. Detta gör att man slipper regler och får ett system som anpassar sig efter just dina kunders vanor.

Omniflows har stöd ett för ett stort antal scenarier:

  • Produktrekommendationer utifrån tidigare beteende på hemsida, email och andra kanaler. Hänsyn tas även till vilka produkter kunder med liknande beteende visat intresse för.
  • Liknande produkter, ex vad köper andra som tittat på/köpt den här varan? Vad köper andra med liknande beteende som mig som tittat på/köpt detta?
  • En mängd varianter på ovanstående där man kan ange hur mycket rekommendationerna ska variera och rotera.

I Omniflows kan man sedan välja om produktrekommendationerna ska visas på hemsida, epost, SMS eller andra kanaler, allt för att skapa den bästa upplevelsen för besökaren!

Spot On