Skip to the content

EM Nordic skruvar upp volymen med Spot On!

EM Nordic koncernen med bolag som EM Nordic AB, Ljudia AB och DLX Music ABhar valt att låta webbutvecklingsbolaget Spot On Solutions AB vidareutveckla deras webbplattform. Koncernen är en av norra Europas ledande importörer för exklusiv distribution av musikinstrument och Pro Audio produkter. Med tillhörande e-Handel och butiker och omsätter totalt ca 230 mkr. Bolaget har sitt huvudsäte i Stockholm men finns placerade med säljkontor i samtliga nordiska grannland.

Samtliga av bolagen sitter idag i en Litum plattform och i samband med att en upphandling av ny webbpartner skulle göras var det viktigt att den nya leverantören kunde behärska bolagets avancerad lösning. EM Nordic koncernens bolag har idag ett antal olika sidor samt marknader uppförda på samma plattform vilket kräver stor kunskap för att hantera på rätt sätt. Valet föll på en av Litiums premium solutions partners Spot On.

”Då vi har en komplex plattform med flertalet integrationer samt bolagsspecifika anpassningar för distribution, e-handel och fysiska butiker sökte vi efter en erfaren Litiumpartner med gedigen teknisk kompetens.
SpotOn var från början en självklar kandidat med goda referenser bakom sig och visade direkt upp ett gott företagsklimat med korta beslutsvägar och ett arbetssätt som övertygade oss"
Magnus Johansson, Projektledare EM-Nordic, DLX Music och Ljudia.

Arbetet inleds med ett övertagande av den befintliga lösningen för att säkerställa att allt är korrekt uppsatt och fungerar tillfredsställande. Därefter kommer en strategi läggas för hur artikelhantering, design och uppgraderingar skall hanteras i den nya versionen av webben.

”Vi tror på att ha ett tight samarbete med våra kunder. EM Nordic koncernen är extremt kompetenta gällande sina egna system och jag är säker på att samarbetet kommer gynna båda parter. Vi ser verkligen fram emot att sätta tänderna i det här projektet och hoppas kunna leverera ett flertal sprintar innan 2018 års slut."
Lars-Åke Wahlberg, CEO Spot On

Spot On Solutions AB är experter på e-handelssystem, integrationer, BI, analys, backend och affärsutveckling inom digitala områden. Vi finns idag representerade med ca 30 anställda i Jönköping, Göteborg och Stockholm och hjälper bolag över hela Norden på deras digitaliseringsresa.

 

Spot On