Skip to the content

Vad gör en projektledare på Spot On?

Det finns förmodligen lika många projektstilar som det finns projektledare, och det märks på Spot On. Den gemensamma delen är att vi jobbar agilt men att det finns möjligheter att anpassa detta efter respektive team - allt för att alla skall kunna bidra på allra bästa sätt. Vi frågade Sophie om vad hon tycker och tänker om det här med att jobba som projektledare hos oss. 

Hur startar du din dag? 

- Jag brukar börja varje dag med en klassisk daily. Tillsammans med mitt team går vi igenom vad vi gjorde igår, vad vi skall göra idag och om det är något som stoppar oss från att komma framåt. I mitt nuvarande projekt har jag en kollega här i Sverige och två i Kochi, Indien, så sammanlagt två utvecklare och en testare. 

Hur ser en typisk dag ut för dig? 

- För mig kan en dag variera mycket. Från att felsöka buggar, ta fram lösningsförslag på problem kunder har, undersöka funktioner som skulle förbättra flödet på lösningar vi bygger, till hur vi kan driva bättre flöden och öka konverteringen. Men en vanlig dag innehåller även klassiska projektledaregrejer så som att hålla koll på budget och timmar, se till att saker levereras i tid och planera nästa sprint eller projekt.

Vad är den viktigaste egenskapen hos en projektledare? 

- Jag är övertygad om att kommunikation är A och O för ett lyckat projekt och lägger därför mycket tid på att prata med teamet, både på Spot On och hos kunden. Min ambition är att alla hela tiden skall veta vad som händer och att de är delaktiga i de beslut som tas.

Ge oss ett tips för ett lyckat projekt och en sak man bör undvika?

- Jag skulle säga att det värsta misstaget är att sticka huvudet i sanden när något inte går som planerat. Dölj det inte, vare sig för kunden eller för dina kollegor, det blir aldrig bra. Det är bättre att säga som det är, förklara situationen och dra nytta av dina kollegor för att hitta en bra lösning på problemet. 

Lyckade projekt handlar ofta om att det finns en engagerad kund som investerar tid i projektet, då är vi samspelta och kan fatta bra beslut under resans gång. Som jag nämnde ovan är kommunikation också en viktig del, samt att ha kul! 

Spot On