Skip to the content

Executive dashboard - din bästa vän inför viktiga affärsbeslut

Vad är en Executive dashboard?

En Executive dashboard är en sida som samlar data som är avgörande för företagets framgång. Den ger företagsledare en överblick av organisationens kritiska KPI:er och hjälper till att identifiera tillväxtmöjligheter samt upptäcka var insatser behöver sättas in. I dashboarden kan data presenteras på ett format som är lätt för alla att läsa och tolka. En bra board fungerar som en startpunkt där en företagsledare kan få "the big picture" för att sedan gräva vidare i datan eller ställa de rätta frågorna i organisationen.

ExecutiveDashboardPerspective.png

Fördelar med en Executive dashboard

Den viktigaste fördelen med en Executive dashboard är att den understödjer kontinuerliga förbättringar i hela din organisation.

Tidsbesparing

En välkonfigurerad Executive dashboard sparar tid eftersom du inte behöver bläddra mellan olika rapporter för att få fram datan du vill se. Ofta finns datan i olika system och det kan vara mycket tidsödande att leta rätt på den.

Intern kommunikation

Dashboards är ett bra internt kommunikationsmedel eftersom alla kan samlas kring samma data och få en gemensam bild av hur företaget och dess olika avdelningar presterar. Den hjälper teamen att snabbt justera sina planer för att nå de uppsatta målen.

Proaktivitet

En dashboard ger er möjlighet att vara proaktiva och tidigt se trender som annars inte upptäcks förrän det är för sent att åtgärda. För att ta rätt beslut behövs tillgång till information som alltid är uppdaterad och korrekt. Det gör att du kan ta beslut snabbare. I en omvärd där förändringstakten ständigt ökar, vinner den som snabbast tar rätt beslut. 

Lönsamhet

I längden kan en bra Executive dashboard öka företagets lönsamhet genom att påvisa var ni skall fokusera och lägga tid för att förbättra resultaten.

Utmaningar med Executive dashboards

Att välja rätt KPIer

I de flesta företag finns tillgång till väldigt mycket data. Utmaningen är att begränsa vad som visas på en dashboard och att välja ut det som påverkar företagets framgång allra mest. Det gäller även att hitta rätt nivå på nyckelvärdena. En högnivånyckel som Nettointäkt är naturligtvis väldigt viktig för lönsamheten men en förändring i detta nyckeltal ger sällan några konkreta insikter i vad som kan justeras för att åstadkomma förändring. Ett bättre nyckeltal kan då vara t.ex. kostnaden för att få in en ny kund eller Customer Lifetime Value.

Vill du läsa mer om hur du tar fram smarta nyckeltal och KPI:er?

Att samla data från olika datakällor

Dagens företag använder en mängd olika verktyg och system. Dessa genererar data som var och en inte alltid är så värdefull men som sammantaget kan ge viktiga insikter. Utmaningen är att kunna samla data från olika system och att presentera på ett sätt som understödjer beslut. Det är inte ovanligt att företag har stora ambitioner att samla all data på ett ställen men fastnar när man inser komplexiteten i uppgiften. Ett tips kan vara att börja smått och sedan successivt utöka antal datakällor när behoven uppstår.

Spot On har skapat en dashboard med data från Google Analytics som samlar de viktigaste nyckeltalen för företag med försäljning på nätet. Det hjälper dig att enkelt få överblick över hur din försäljning, annonskostnader, snittordervärde m.m förändras vecka för vecka.

Spot On