Skip to the content

Så säkerställer du att din leverantör håller din budget

När vi på Spot On är ute och träffar kunder för första gången ställer vi diverse olika frågor för att skapa oss en bättre bild vilka affärsmål som finns, tekniska aspekter som behöver tas hänsyn till och framförallt vilka förväntningar kunden har på den färdiga lösningen.

Just förväntningar är ofta starkt sammankopplat med budget för projekt. Det är svårt att trolla med knäna och skapa världens bästa lösning om budgeten är för snålt tilltagen. Likaså kan det finnas stora vinster i att faktiskt inte göra åt precis alla pengar direkt utan ha lite sparat till framtida roliga - eller nödvändiga projekt.

Så bör du då vara öppen med vad ditt företag kan tänka sig att spendera? Kan det finnas risk att din tilltänkta leverantör äter upp varenda krona? Finns det en risk att leverantören inte förstår att det här verkligen är alla pengar du har för det här året/projektet? Svaret är egentligen ”JA ”på samtliga frågor ovanför. Du bör berätta men det kan också hända att du stöter på leverantörer som inte kommer att kunna hantera detta.

Vi har därför samlat en del frågor du bör ställa till din nuvarande partner eller i samband med att du gör en upphandling:

1. Frågar leverantören ens om budget eller eller tar de bara fram en offert baserad på era önskemål? Hur pass relevant kommer i så fall offerten att vara?

2. Har leverantören en erfarenhet av att jobba mot angivna affärsmål i en uppsatt budget? Be om referenser!

3. Jobbar leverantören agilt? Kan de hantera att ni omprioriterar utefter resans gång? Finns det möjlighet att avsluta projekt i förtid?

4. Hur pass bra är leverantörens förmåga att hjälpa er prioritera önskemål utefter affärsvärde?

5. Ge leverantören möjlighet att förklara hur de skulle spendera en fiktiv budget. Spenderar de allt på en gång? Har de en kunskap redan från början ungefär hur mkt de tror att de kommer behöva göra åt för att leverera något av värde? Vad sparar de till ”efter-arbete”? 

6. Kan leverantören se utöver sina "egna" kostnader och även varna eller lyfta eventuella andra kostnader som kan tillkomma från 3e part? 

 

Baserat på svaren du får av din tilltänkta leverantör kommer du säkerligen också få en bra bild av hur det kommer se ut under projektets gång. 

Vill du läsa mer om de case vi på Spot On jobbat med? Det kan du göra här

Bli en bättre beställare!

Hämta vår gratisguide med handfasta tips för dig som är ansvarig för inköp av tekniska plattformar. 

Spot On