Skip to the content

Digitala trender för B2B-bolag år 2020

Vad är nu nästa satsning ni bör göra för att hålla er digitala lösning ajour med vad som händer på marknaden? Finns det något håll ni bör sikta åt kommande år eller kanske helt vända ifrån? Vilket beteende från B2C (business to consumer) kan ni dra nytta av i er affär mot andra företag?

Lugn - vi har scannat nätet efter de senaste nyheterna och sammanfattat dem nedan i tre olika affärsområden:

 • Klimatpåverkan
 • Lead Generation och försäljning
 • Digitala verktyg och teknik

Som vanligt kommer många av trenderna från USA men vi ser även ett starkt uppsving från Kina, framförallt gällande business to business.

I detta inlägg kommer vi framförallt prata om trejde punkten - Digitala verktyg och teknik

Digitala verktyg och teknik

 • Digital business layer

  När vi är ute och träffar kunder märker vi att många har en helt annan ansats till att exempelvis upphandla ett nytt affärssystem jämfört med hur de tänker omkring digital plattform. Ett affärssystem tar man som en investering på kanske 10-15 år medan en ny ehandelsplattform känns mer som ett 5-års projekt.

  Vår spaning är därför att fler och fler satsar på att ha en plattform för sin data och affärslogik som är konstant hela tiden. I den finns allt samlat i form av strukturerad data omkring allt som rör produkterna/tjänsterna som erbjuds, all form av prislogik mot kunder mm. Allt detta är data som du som företag förmodligen vill skall se ungefär likadan ut hela tiden och när ändringar väl görs så skall det stråla ut i samtliga andra system direkt. Detta lager finns då samlat i en plattform som lämpligtvis baseras på ett best-of-breed tänk med möjlighet att via API:er koppla på övriga system som hjälper er framåt. Det kan vara allt från CMS, marknadsplatser, sociala medier, affärssystem, lagersystem och allt annat som du och ditt företag behöver för att alltid vara bäst i klassen.

  Kortfattat - se till att investera in en plattform där du kan ha all data och logik sparad i många år framåt och se till att du enkelt kan följa trender genom att koppla på de system du behöver när de är aktuella.

 • E-commerce Implementation Plan

  Ditt företag är kanske inte i fasen att ni är redo att börja med e-handel på er webb just nu men eftersom trenden mer och mer går åt det hållet gäller det för dig att ha en plan över hur dina tekniska investeringar skall se ut framåt. Är det verkligen en trend tänker du? Nej kanske inte, men vi skulle hemskt gärna önska att det blir en.

  Med risk för att vara partisk (eftersom vi på Spot On faktiskt jobbar med att utveckla digitala lösningar baserade på just e-handelsplattformar) så tror vi att det är viktigt att det även på styrelse-, och ledningsnivå sätter sig in i de olika val som finns och förstår att detta förmodligen kommer att vara en av de större satsningarna som är något så mycket mer än bara ”ett IT-projekt” med en avskrivningsplan på 5 år. Ett e-handelsprojekt påverkar såväl säljorganisation som logistik, inköp och andra delar av företaget. Med andra ord är detta viktigt att ha en plan för och att hela tiden ha i beaktande när det kommer till inköp av exempelvis ERP-system, lagersystem, ny webbplattform, CRM-system osv.

  Det finns väldigt många typer av plattformar ute på marknaden idag och samtliga har sina USP:ar (unique Selling Points) som säkert passar bättre eller sämre in med ditt företags vision.

 • AI för kundupplevelsen

  Just AI känns kanske inte som en ny trend eftersom det pratats om detta i flertalet år nu på diverse olika lösningar och nivåer. Det finns flertalet olika verktyg ute på marknaden idag, vissa med mer eller mindre intelligens i sig. Just inom B2B och försäljning finns det trender från vårt kära land i väst som pekar på att det börjar hända saker:

  - År 2020 kommer cirka 30% av alla säljprocesser hanteras av AI. Det kan handla om att prospektera potentiella kunder och leads, verktyg som hjälper till i offert/avtalsfas eller olika prognosverktyg. Kom ihåg dock att AI är ju faktiskt bara verktyg som lär sig av ett visst beteende och blir på så sätt smartare.

  - År 2020 kommer cirka 40% av all dataanalys att framförallt hantera kundupplevelsen. Många jobbar idag redan hårt med sin dataanalys över allt från försäljning, leverans, lageroptimering etc men det finns nästan inga analyser över vad kunder faktiskt tycker om bolaget. För majoriteten bolag saknas en förståelse för kundens övergripande förhållande till företaget. Det som är viktigt är inte kundens inställning till en butik, avdelning, process eller produkt, utan den grad av förtroende de har i organisationen som helhet och deras troliga avsikt att förbli lojal.

  - År 2022 kommer två tredjedelar av alla kundupplevelseprojekt att använda IT, en ökning från 50% 2017. I takt med att antalet digitala kanaler expanderar, ökar samverkan med självbetjäning eller digital handel såväl som flytten från mänsklig ansikte mot ansikte eller röstbaserade interaktioner. Andelen projekt som använder IT för att förbättra kundupplevelsen ökar stadigt. De som inte använder teknik tenderar att vara projekt relaterade till rekrytering, utbildning, styrning och hantering av kundanställda anställda.

  Samtlig information hämtad från Gartner via Mediabuzz 

 • A/B-tester även för B2B

  Vare sig du vet om det eller ej så utför majoriteten av alla stora e-handlare A/B-testning på sina besökare på sidan. Det handlar kort och gott om att testa sig fram för vilken funktion, vilket utseende eller vilken bild som konverterar bäst. Här har vissa B2B-företag mycket att lära. Det går att testa alla sidor så länge det också finns en någorlunda stor tillströmning av besökare. (Antalet besökare handlar först och främst om att få testet statistiskt säkerställt.)

  Våra förslag på saker en sida utan ”köpknapp” kan testa:
  - Får ni fler/färre offertförfrågningar om knappens utseende ändras? Ny text, nytt utseende, ny placering på sidan - här finns många val att göra.
  - Får ni fler/färre nedladdningar av produktdatablad ifall de sitter samlade på en sida istället för på respektive produkt?
  - Får ni fler/färre telefonsamtal om ni lägger upp en enkel FAQ-del på webben?
  Etc etc

  Och kom ihåg - ett A/B-test behöver inte leda till en stor vinst utan kan också handla om att göra en snabb och enkel kalkyl över om en investering i ny utveckling bör tas.

 

Det var alla delar i vår trendrapport för 2020, vill du friska upp minnet och läsa vad del 1 och 2 handlade om? Du hittar dem nedan. 

Del 1: Klimatpåverkan

Del 2: Leadsgenerering och försäljning 

 

Snacka med oss?

Spot On