Skip to the content

Därför bör säljchefen involveras vid en e-handelssatsning

Innan en e-handelssatsning kan det vara smart att få med sig säljare och säljchefer på tåget. Att skapa en digital säljlösning kommer utan tvekan omforma företagets säljstrategi i grunden – och för att verkligen dra nytta av digitaliseringens möjligheter bör hela organisationen vara ombord.

 

Vi på Spot On träffar ofta marknadschefer, VD's och ibland en och annan IT-chef på bolag aktiva inom vitt skilda branscher, men väldigt sällan försäljningschefer. Varför är det så egentligen? Här delar vi några insikter om varför även de sistnämnda bör vara delaktiga när webbplatsen ska bli e-handel.

Traditionellt sett har säljarna haft funktionen som ordermottagare och stått för det viktiga samspelet med kunderna som leder fram till affären. Därför är det inte helt ovanligt att säljavdelningen inledningsvis sätter sig lite på tvären när det är dags att skruva upp den digitala affären – vissa anställda kanske rentav känner sig hotade av satsningen.

Men det behöver inte finnas en motsättning här, snarare tvärtom.

Genom att involvera säljavdelningen från start kan organisationen landa i en digital lösning som inte hotar säljarens jobb utan förfinar det. Här handlar det om att hitta en skräddarsydd lösning för just ditt företag. E-handelsplattformen kan exempelvis fungera som en portal där B2B-kunder kan lägga sina beställningar. Då slipper säljaren det administrativa arbetet och kan fokusera mer på att bygga relationer och affärsutvecklare kunden – som i sin tur kan leda till ökad digital tillväxt.

Dessutom kan sälj få mer tid att arbeta med större, mer komplexa affärer när de enkla och regelbundna inköpen sker via en digital plattform. Här handlar det om att se omställningen som en möjlighet att satsa på affärerna som det inte riktigt funnits tid för tidigare, och e-handeln som ett kompletterande verktyg för att växa och plocka fler marknadsandelar. Genom att serva kunder med digital information 24/7 minskar också risker för långa svarstider vid exempelvis sjukdom, VAB, semester och annan frånvaro.

Och när vi ändå är inne på att vårda relationer. Tänk på att ni behöver hitta balansen mellan återförsäljare och egen försäljning vid uppstart av e-handel. Här fyller säljarna en viktig funktion. De kan upprätthålla en välfungerande relation med återförsäljarna när ni startat upp en egen säljkanal.

Vi vet också hur viktigt det är att alla medarbetare, även de som inte nödvändigtvis kommer att arbeta med den digitala lösningen, är på det klara med varför ni ska öka er digitala närvaro. Informera om möjligheterna med att expandera affären med det digitala erbjudandet som verktyg och vilka effekter detta väntas få.

Fler anledningar

Behöver du fler anledningar till att förstå varför du som försäljningschef behöver jobba med och inte mot en e-handelssatsning? Läs några av våra blogginlägg och guider på ämnet om hur man kan öka sitt resultat. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Spot On