Skip to the content

Säkerställ att leverantören håller din budget

När vi på Spot On är ute och träffar kunder för första gången ställer vi diverse olika frågor för att skapa oss en bättre bild vilka affärsmål som finns, tekniska aspekter som behöver tas hänsyn till och framförallt vilka förväntningar kunden har på den färdiga lösningen. Det är lätt att börja falla in i att prata exakt teknisk lösning direkt, utseende och hur produkter skall vara specificerade men finns det inget övergripande mål är det svårt att hålla strategiskt rätt riktning i kommande e-handelsprojekt. 

Just förväntningar är ofta starkt sammankopplat med budget. Det är svårt att skapa världens bästa e-handelslösning om budgeten är för snålt tilltagen. Likaså kan det finnas stora vinster i att inte göra åt hela budgeten direkt till första lanseringen utan ha lite sparat till framtida roliga - eller nödvändiga projekt.

Många företag och produktägare verkar dock tycka att det är bättre att hålla sin tänkta budget hemlig till dess att de valt partner och skrivit under avtal. Bör man verkligen berätta ganska omgående vad man som företag tänkt sig att spendera? Kan det finnas risk att din tilltänkta leverantör äter upp varenda krona? Finns det en risk att leverantören inte förstår att det här verkligen är alla pengar du har för det här året/projektet? Svaret är egentligen ”JA ”på samtliga frågor ovanför. Du bör berätta men det kan också hända att du stöter på leverantörer som inte kommer att kunna hantera detta.

Vi har därför samlat en del frågor du bör ställa till din nuvarande partner eller i samband med att du gör en upphandling:

1. Frågar leverantören ens om budget eller eller tar de bara fram en offert baserad på era önskemål? Hur pass relevant kommer i så fall offerten att vara om du som beställare själv har dålig kunskap i tidsåtgång för digitala projekt?

2. Har leverantören en erfarenhet av att jobba mot angivna affärsmål i en uppsatt budget? Be om referenser!

3. Jobbar leverantören agilt? Kan de hantera att ni omprioriterar utefter resans gång? Finns det möjlighet att avsluta projekt i förtid om ni är nöjda med resultatet innan budgeten är slut?

4. Hur pass bra är leverantörens förmåga att hjälpa er prioritera önskemål utefter affärsvärde? Be dem dela in önskemål i Effort vs Cost vs Value för att se vart det kan finnas lågt hängande frukt. 

5. Ge leverantören möjlighet att förklara hur de skulle spendera en fiktiv budget. Spenderar de allt på en gång? Har de en kunskap redan från början ungefär hur mkt de tror att de kommer behöva göra åt för att leverera något av värde? Vad sparar de till ”efter-arbete”? 

6. Kan leverantören se utöver sina "egna" kostnader och även varna eller lyfta eventuella andra kostnader som kan tillkomma från 3e part? Skall du till exempel byta partner kommer din nuvarande att behöva lägga en del tid på överlämning. Likaså krävs det sannolikt en del arbete och tid från din ERP-partner som du behöver bygga en integration. 

Tjäna pengar på din e-handel

Det är enklare sagt än gjort att faktiskt börja tjäna pengar på sin e-handel. När du väl lanserat din e-handelsplattform så handlar mycket arbete omkring att analysera och optimera för att få rätt resultat. 

Vi på Spot On kan hjälpa dig med både analys och optimering oavsett om det är vi som byggt plattformen eller om den idag ligger hos en annan partner. 

Spot On