Skip to the content

Exsitec AB förvärvar Spot On
- tillsammans bildar vi Nordens vassaste partner inom digitala affärer!

För 11 år sedan startades Spot On med målet att få jobba med kunders digitala projekt. Sedan dess har det hänt mycket och bolaget har vuxit med kunder inom flertalet välkända varumärken såväl som ett stort antal professionella medarbetare. I samband med att IT-bolaget Exsitec AB förvärvar Spot On skapas nu ännu bättre förutsättningar att fortsätta arbetet med att vara en Nordens vassaste partner inom digitala affärer.

Digital transformation och e-handel har stått högt upp på många företags agendor sedan ett antal år tillbaka. Under och efter Covid-19 har dessutom flertalet köpmönster och beteenden omvärderats vilket gjort att accelerationen i bolags investeringsvilja inom digitala lösningar ökat. Utvecklingen har också gjort att ett flertal företag varit intresserade av att investera i Spot On som bolag. Läs mer om vad vår CEO Stefan Selvander har att säga:

”De senaste årens framgångar har uppmärksammats positivt bland nya medarbetare, kunder och också bland investerare. När vi träffade Exsitec första gången kände vi direkt att det fanns många gemensamma tankar omkring flera för oss viktiga frågor såsom kundvärde, kultur och medarbetare. Med Exsitec i ryggen får vi en möjlighet att dels expandera geografiskt och dels tillgång till struktur och processer inom HR, försäljning och marknad - områden vi tidigare identifierat som viktiga kommande satsningar för oss."

Exsitec är noterat på Nasdaq-börsen sedan år 2020 och har sedan dess haft en stadig ekonomisk utveckling genom både organisk tillväxt och förvärv av andra bolag. Deras olika affärsben hanterar idag flertalet affärskritiska funktioner hos företag såsom ERP-system, applikationsutveckling, IT-drift, systemimplementation m.m. Bolagets önskan om att växa mer inom området digitala affärer och e-handel, tillsammans med målet om att bli Nordens vassaste partner blev startskottet på samarbetet.

"Spot On är väldigt duktiga på e-handel och har speciellt en stark position inom B2B-segmentet vilket vi tror är en av de viktigaste tillväxtområdena inom verksamhetsstödjande IT framöver. Man har en mycket stark marknadsposition på e-handelsplattformen Litium, som vi på Exsitec redan arbetar med, och man tillför också en kapacitet inom plattformen Storm/Jetshop och inom SEO som vi på Exsitec saknat tidigare. Tillsammans ser vi att Spot On och Exsitec framåt kan hjälpa våra kunder att öka sin e-handelsnärvaro och öka sin möjlighet att på ett effektivt sätt betjäna sina kunder, säger Exsitecs vd Johan Kallblad. Tillsammans kan vi också snabbare öka marknadsandelen och befästa positionen som marknadsledande på Litium i Norden."

Läs mer om Exsitec här.

Spot On kommer att driva affärsbenet digital handel innehållande e-handel, digitalmarknadsföring och SEO samt CRM hos Exsitec. Kommunikationsmässigt kommer Spot On behålla sitt namn.

 

För fler frågor:

Stefan Selvander, stefan.selvander@spoton.se

Johan Kallblad, johan.kallblad@exsitec.se

Pressrelease Exsitec

 

Hur påverkar det mig som kund till Spot On?

Goda nyheter, bara till det bättre! 
För dig som idag har ett pågående avtal och leverans med Spot On kommer allt att fungera precis som tidigare.

  • Du har kvar samma kontaktpersoner och team som tidigare
  • Alla kontaktuppgifter (telefonnummer, mail etc) är fortsatt samma
  • Vi fortsätter att använda samma faktureringsadress och verktyg
  • Vi skriver inga nya avtal utan de avtal som finns idag gäller för befintliga kunder

För dig som kund finns det nu en möjlighet att även kontakta oss för förfrågningar omkring systemstöd inom IT och ekonomi, affärssystem, applikationsutveckling och flertalet andra IT-tjänster.

Kontakta oss

Spot On