Skip to the content

Besök Jönköping Energis webbplats

Bättre kundflöden gav ny energi åt webbplatsen

Jönköpings Energi behövde hjälp att uppdatera sin webbplats eftersom dåvarande inte matchade den känsla och kundresan besökaren förväntades uppleva. Fokus blev därför att utveckla en modern design som bättre möter upp kunderna oavsett vilken enhet de använder för att besöka sidan. 

Den nya sidan byggdes om och endast information som var relevant för kunden fick stanna kvar, och då i en ny informationsstruktur. Det redaktionella arbetet innebar tidigare att redaktörer för sidan tvingades skapa upp och underhålla samma information på ett flertal olika ställen. Genom att strukturera och utveckla ett smart system för återanvändning av information har redaktörernas arbete med att underhålla sidan effektiviserats avsevärt. 

För kundernas del skapades ett nytt och förenklat flöde för möjligheter att teckna nytt elhandelsavtal. Under hela avtalsprocessen är målet att kunden skall bli tydligt informerad och känna sig säker på alla de val som görs. 

Tekniskt sett innebar projektet att Jönköpings Energi uppgraderades till version 5 av Litium. Projektet levererades i maj 2017 och har därefter fortsatt att utvecklas löpande genom ett agilt förhållningssätt från både Spot On och kund.