Skip to the content

Kom igång med A/B-testning

Är du, precis som vi, övertygad om att idéer bör testas så tidigt och med så liten insats som möjligt? Och att det är dessa tester som gör att vi lär oss mer om exempelvis våra kunders beteende och att dessa ständigt nyvunna kunskaper är de som kommer leda till smartare investeringar och öka den digitala konkurrenskraften?

Är det dessutom så att ni inte alls arbetar med A/B-testning, eller har gjort det men inte fått detta till att bli en naturlig del av ert arbetssätt? Då är vi säkra på att vi borde ses och prata mer om hur vi arbetar med just A/B-testning på ett smart sätt!

Så här kommer vi igång med A/B-testning tillsammans

På Spot On jobbar vi enligt konceptet MLP, Minimum Lovable Product, en tydlig arbetsmodell som hjälper oss och våra kunder att hela tiden bli bättre, agilt och datadrivet. Eller smartare, som vi säger.

1. Lära känna er affär

Vi sätter oss in i er affär och hur ni till exempel tjänar pengar på er e-handel och/eller butiker. Detta för att skaffa bästa möjliga förutsättningar för kommande steg. Under detta arbete kommer vi fråga mycket om vilka nyckeltal ni använder för att följa upp er affär, exempelvis hur ni mäter att er e-handel presterar mot uppsatta mål.

2. Val och implementering av verktyg

Utifrån analysen och er målsättning med A/B-testningen föreslår vi vilka vertyg som lämpar sig bäst. Vi implementerar verktygen på er sajt.

3. Utbildning

Vi utbildar de som rent praktiskt ska arbeta med A/B-testning i organisationen: i verktyget och kring uppföljning av resultaten och liknande.

4. Vad ska vi testa?

Vi samlar en korsfunktionell grupp och leder en workshop, för att få fram idéer och hypoteser på vad som ska testas.

5. Dags att testa

Vi genomför tre tester, analyserar resultatet från dessa och tar fram rekommendationer för nästa omgång.

6. Sen då?

Ni ska nu kunna driva A/B-testning själva. Vi är dock medvetna om svårigheten att hitta tid för detta; då kan vi bistå med rutiner och kompetens för ert löpande A/B-arbete. Detta är ofta ett första steg till en mer datadriven approach i hela affären. Spot On är gärna en stöttande partner i den resan.

Kontakta oss