Skip to the content

Hitta nya kunder med banner-annonser

Med målgrupper baserade på bland annat tidigare besök på konkurrenters webbplatser kan du idag visa banner-annonser för dina konkurrenters kunder. Med dagens möjlighet att basera målgrupper på flera olika parametrar som geografi, intresse och beteende, så är banner-annonsering idag helt klart att betrakta som ett mycket finkalibrigt instrument för marknadsföring.

 

Bygg varumärke på kända sajter med banner-annonser

Med banner-annonser, eller display-annonser som det också heter, kan du idag nå personerna i din målgrupp, oavsett om de befinner sig på aftonbladet.se, expressen.se, blocket.se eller någon annan välkänd sajt. Genom att välja webbplatser som är “Brand Safe” så säkerställer vi att dina videoannonser endast visas på välkända och godkända webbplatser. Med exponering på stora kända mediesajter får du dessutom en extra varumärkesbyggande effekt.

 

Nå dina konkurrenters kunder

Med målgrupper baserade på bland annat webbplatsbesök annonserar vi för dina konkurrenters kunder. Genom att visa banner-annonser för de personer som nyligen besökt din konkurrents webbplats når du direkt en helt ny, relevant, målgrupp. Det här är ett effektivt sätt att hitta nya kunder i en målgrupp som vi redan på förhand vet har intresse av dina produkter och tjänster. Marknadsföring för en så exceptionellt relevant målgrupp, resulterar nästan alltid i en mycket effektiv kampanjekonomi.

 

2 bra tips för att lyckas med banner-annonsering

Tips 1

Använd remarketing banner-ads

Med remarketing når du de som besökt din webbplats och därmed bekräftat sitt intresse för dina produkter eller tjänster. Med en bra strategi för remarketing lyckas du sälja till de som ännu inte blivit kunder och sälja mer till de som tidigare handlat. Genom att visa varumärkesbyggande annonser och produktannonser för de som redan befinner sig i konverteringsfasen, bygger du lojalitet och växer genom merförsäljning.

Tips 2

Kombinera geografi och demografi

Kombinera fler relevanta målgrupper med varandra, exempelvis dina webbplatsbesökare (remarketing), besökare hos konkurrenter samt intressemålgrupper. Öka relevansen ytterligare genom att visa dina video-banners för målgruppen – inom ett begränsat geografiskt område. Väljer du dessutom att enbart visa annonserna när personerna i målgrupperna besöker DI, DN, Expressen, SVD och Aftonbladet får du varumärkesnytta från mediesajterna. Genom att kombinera flera olika parametrar blir precisionen och relevansen mycket hög.

En banner-strategi för fler affärer

Med banner-annonsering kan du alltså både bygga ett starkt varumärke, nå dina nuvarande kunder och hitta nya kunder. Vi har en stor erfarenhet av att hjälpa flera företag att hitta nya kunder och förbättra sin lönsamhet. Vill du veta hur vi tillsammans med dig kan skapa affärsnytta genom strategisk banner-annonsering? Varmt välkommen att höra av dig för ett första möte!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev