Skip to the content

Nå nyckelpersoner med LinkedIn Ads

En del menar att man nått framgång med sin marknadsföring när man lyckats kommunicera sitt budskap till en intresserad målgrupp. Men egentligen är det minst lika viktigt att dialogen sker med en person som faktiskt har befogenhet att göra affär med dig. Så, hur säkerställer vi egentligen att vi pratar med rätt person?

Prata med personer i deras arbetsroller

På Linkedin har du möjlighet att prata direkt med en person utifrån arbetsrollen. Det ger dig kontroll över att dialogen sker med rätt person, på rätt företag. Utöver möjligheten att bygga målgrupper baserade på intresse och preferenser, kan du bland annat även välja företag, bransch, kompetens och arbetstitel. Användarprofilen på Linkedin är oftast baserad på en persons arbetsroll och arbetstitel, till skillnad från till exempel Facebook, där användarprofilen snarare speglar privatpersonen bakom. Det innebär att kommunikation på Linkedin med fördel kan ske med personen, utifrån sin arbetsroll. Det ökar effektiviteten i marknadsföringen eftersom yrkespersonen ofta har ett större intresse av en affärsdiskussion.

När företagsaffärer är målet

Eftersom många använder Linkedin i sin arbetsroll gör det plattformen extra attraktiv, när ditt mål är att göra affärer med andra företag. Linkedin är uppbyggt runt att skapa affärsnätverk – vilket gör plattformen mycket väl lämpad för marknadsföring och försäljning till andra företag. Vill du sälja din produkt eller tjänst till andra företag, är Linkedin-annonsering ett mycket bra val.

 

Bygg varumärke och skaffa leads

Linkedin ger oss goda möjligheter att skapa mer exakta målgrupper. Där finns även flera typer av annonser som passar för olika budskap och mål. För att bygga varumärke finns exempelvis flera olika annonstyper, som visas i flödet för Linkedins användare. När målet med kampanjen är att skaffa affärs-leads eller när det handlar om att sälja din produkt eller tjänst, så väljer vi med fördel annonstyper som kommunicerar genom privata meddelanden – direkt med personerna i din målgrupp.

Rekrytera med annonsering på LinkedIn

Som världens största CV-databas är Linkedin en perfekt kanal för rekrytering. Här finns speciell funktionalitet för rekrytering, anpassad just för att hitta relevanta kandidater och diskret inleda dialog med dem. Genom att kombinera en attraktiv tjänstebeskrivning med ett mycket noggrant målgruppsurval når vi potentiella, framtida medarbetare till dig.

Skapa affärsnytta med LinkedIn

Om du vill göra affärer med andra företag eller letar efter fler medarbetare, så är en strategi för marknadsföring på Linkedin första steget. Med utgångspunkt i en analys av nuvarande närvaro på Linkedin, affärsmål, målgrupper och konkurrenter kan vi hjälpa dig ta fram en strategi för fler affärer. Hör av dig om du vill prata mer om affärsnyttan med Linkedin!

 

Få ut mesta möjliga av din digitala budget

Låt oss hjälpa dig att skapa en hållbar strategi där du på ett tydligt och enkelt sätt får rapport på resultatet av dina digitala marknadsföringsinsatser. Vi har lång erfarenhet av att strategiskt leda bolag i rätt riktning såväl som att faktiskt praktiskt utföra arbetet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev