Skip to the content

E-handel och digitala affärer

Idag har e-handel och digitala affärer en självklar plats i många företags affärsstrategi. En del företag har kommit långt och känner egentligen inte till något annat sätt att sälja sina produkter och för en del är det en ny väg som ibland kan kännas lite svår att balansera. 
På Spot On är vi experter på e-handel. Många av oss har jobbat med digitala affärer och affärsutveckling i mer än 20 år. På den tiden har vi hunnit gå igenom diverse olika system, trender och projekt för att på ett säkert sätt kunna guida dig igenom möjligheter och risker. 
Litium developer

E-handel för B2B-bolag

E-handel för B2B-bolag skiljer sig ibland från den som bedrivs direkt mot privatkonsumenter. Typiska såna exempel är avancerade prislistor, produkter som ofta säljs i kombinationer, upprepade ordrar och integrationer mot diverse olika system. Dessutom kanske det finns en tydlig säljkår idag som behöver få hjälp med att leadsgenerera via digitala offertförfrågningar.  

B2C

E-handel för B2C-bolag

För företag som riktar sig direkt mot privatkonsumenter gäller det att förstå och hänga med i den digitala utveckling som sker. Kunders beteenden på webben förändras och kan se olika ut beroende på i vilken process av kundresan du som varumärke fångar in dem. Vi har stor erfarenhet av allt från trafikanskaffning, e-handel som attraherar och levererar samt relevant UX och design. 

Referenscase

Våra kunder rör sig inom flertalet olika branscher och målgrupper. Synonymt för alla är strategiska samarbeten över tid med ständigt fokus på lärande, förbättringar och glädje! 

Kontakta oss