Skip to the content

Strategi och Analys 

Strategi och analys är två viktiga nycklar för att lyckas med sin e-handel. En genomarbetad strategi hjälper dig att styra och prioritera dina digitala satsningar mot det förutbestämda målet. Vi börjar alltid med en nulägesanalys för att förstå just dina utmaningar och för att hjälpa dig att hitta målen för din e-handel.

Strategi

Oavsett vilken utmaning du står inför när det gäller e-handel kan vi hjälpa dig med strategi och rådgivning. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet inom det mesta som rör e-handel och vi skräddarsyr ett upplägg som passar just dig och ditt behov. Oavsett var du befinner dig i din digitala resa så hjälper vi dig med strategi och rådgivning.

Vi hjälper dig med:

 • Nuläges- och behovsanalys
 • Ta fram strategier för e-handel som ger effekt
 • Kartlägga era viktigaste mål och sätta en strategi för hur ni når dem
 • Kartlägga kundresor och identifiera och föreslå förslag öka kundupplevelsen
 • Kartlägga vilka kanaler som ger störst effekt på er försäljning
 • Prioritera vad ni behöver göra för att nå era mål
 • Kartlägga hur ni står er i det digitala landskapet jämfört med era konkurrenter
 • Ta fram strategier för leadsgenerering genom digitala kanaler

 

Kundcase

Att jobba strategiskt ihop med Spot On har varit Tapwells melodi sedan start. Utöver ren utveckling hjälper vi också till med tankar omkring kundresa, internationalisering, trafikanskaffning och mycket mer. 

Analys

Analys och mätning är grunden för att veta att man gör rätt saker och för att kunna utvecklas över tid. Genom att arbeta datadrivet ökar din förståelse för vad som händer på din e-handel och genom insikterna du får kan fatta klokare beslut om nästa steg för att nå dina mål.

Med hjälp av olika verktyg ser vi till att du förstår dina kunders beteende och behov. En förutsättning är så klart att du mäter och tolkar datan på rätt sätt.

Vi hjälper dig med:

 • Webbanalys - från datainsamling till insikter och förbättringsförslag
 • Implementation, uppsättning av spårning, mätning och rådgivning i Google Analytics
 • Kvalitetssäkring av Google Tag Manager, vi säkerställer att din spårning är korrekt hela vägen från annons till köp på webbplatsen.
 • Kvalitetssäkring och tracking av digital marknadsföring
 • Ta fram automatiserade rapporter och hjälpa dig att tolka datan
 • Konverteringsanalys och konverteringsoptimering

Fler tips

Vi har samlat ett antal bloggartiklar som vi tror kan vara intressanta för dig som funderar mer omkring olika strategiska åtgärder gällande din digitala affär.

UX och design för e-handel

Läs mer om hur vi hjälper dig med UX och design för att maximera upplevelsen på din e-handel.

Kontakta oss