Skip to the content

Spot On Insights

Spot On Insights är vårt team som kompletterar våra utvecklare genom att stötta dig som beslutsfattare med olika tjänster som förbättrar kundens affär. Vi tror att utvecklingsprojekt är så mycket mer än bara teknik samt skapar mer värde om du som beställare fattar dina beslut baserat på data. Vi hjälper dig att ta fram rätt underlag för dina beslut och för att bättre förstå dina kunders behov och önskemål. 

Är ditt företag i behov av hjälp med att förbättra konverteringen på er e-handel, eller att samla den data ni redan idag har tillgång till på en begriplig dashboard? Då är Spot Ons Insights-tjänster något för dig!

Vi hjälper dig med

Kvalitetsäkring av tracking för digital marknadsföring 

Tycker du att din data om utfall för digital marknadsföring känns fel? Litar du inte på att trackingen är uppsatt på ett korrekt sätt? Vi kvalitetssäkrar din uppsättning så att du kan känna dig trygg med att datan du samlar in stämmer med verkligheten. Vi har lång erfarenhet av att jobba med Google Tag Manager och vet att det är lätt att göra misstag som kan orsaka felaktigheter i datan. Vi hjälper dig gärna med att korrigera fel i rapporteringen till Facebook och Google. 

Har du fått ta över en Google Tag Manager av en tidigare kollega? Vi hjälper dig att reda vilka taggar som skapar värde och vilka som bara utgör en säkerhetsrisk. 

Automatiserade rapporter

Enkla och begripliga rapporter är viktigt om du förväntas visa statistik för kollegor, kanske besöks- och försäljnings-statistik? Rapporterna i Google Analytics kan ibland bli för svåra att överblicka, eller är du den enda på bolaget som har en inloggning till Google Analytics? Vi hjälper dig att göra datan tillgänglig för alla och att den bara visar just det som är viktigt för din organisation. Vi skapar rapporter som automatiskt uppdateras varje timme så du slipper spendera tid på dina Excel-dokument. 

Konverteringsoptimering

Känner du ibland att utvecklingen av en ny funktion på er sajt inte gav det resultat som du trott, även fast du var säker på att det var en förbättring? Tyvärr är det oerhört svårt att på förhand förutse hur en ändring av en webbsajt kommer påverka användarnas beteende 

Genom att först testa förändringen i s.k. A/B-testning kan du säkerställa att du bara lägger din utvecklingsbudget på bra ändringar. Detta hjälper dig att spara pengar. 

Genom att kontinuerligt optimera din sajt så att en större andel av besökarna konverterar kan du också få mer ut av din marknadsföringsbudget. 

Vi hjälper dig igång med A/B-testning med Google Optimize, ett verktyg du har tillgång till som en del av Googles erbjudande.  

Kom igång med A/B testning!

Workshops

Har det blivit svårare att engagera medarbetarna när fler jobbar hemifrån? Vi hjälper dig hålla och få en workshop att resultera i konkreta åtgärder. Vi modererar workshops inom olika områden både onsight och online.  

Användarintervjuer 

Uttrycket "tänk utifrån och in" är verkligen välbehövligt då vi alla ibland tenderar att utgå ifrån egna erfarenheter istället för kunders. Med hjälp av så få som 5-8  användarintervjuer á 30-40 min får ni en djupare förståelse för vad som motiverar era kunder, vad som värdesätts, vilka erfarenheter de har sedan tidigare och hur det påverkar inställningen och användandet av er sajt eller tjänst. Användarintervjuer tar fram insikter som annars är svåra att mäta då det fångar upp nyanser och detaljer. Räkna med en och annan aha-upplevelse! 

Användarintervjuer kan användas som underlag vid framtagning av nya lösningar genom att ge ytterligare kontext utöver kvantitativ mätdata (t ex Google Analytics-data) eller teamets egna erfarenheter. Det kan även användas för att kvalitetssäkra en befintlig lösning, uppfyller den användarens krav, går den förstå och vad är enkelt respektive svårt att förstå. Användarintervjuer är en kvalitativ datainsamlingsmetod vilket innebär att den ger “mjuka” resultat till skillnad mot t ex mätpunkter i Google Analytics. Å andra sidan lämpar det sig bra för att få svar även om er besökstrafik är begränsad. 

Kundresa

Kundresan är en övning i att mappa upp vilka stadier t ex era kunder eller användare går igenom från att de står inför en utmaning och identifierar behovet, söker och jämför lösningar, första kontakt med er, beslut eller köp, användning och uppföljning. 

Den kartlägger hur subjekten känner i respektive steg och vilka fallgropar som finns i ett optimalt flöde. En kundresa bör baseras på faktiskt data och upplevelser för att ge en rättvis bild. Förutom att den kan användas för att hitta förbättringsmöjligheter i processer och flöden ger den internt samsyn och förståelse mellan olika delar i en organisation. 

UX/Design

På Spot On ser vi UX (User Experience) som en naturlig men ack så viktig del i alla våra projekt. Användbarhet och att skapa lösningar som är både enkla att arbeta med och förstå är högt prioriterat och kräver medvetet arbete och beprövade processer. Vi använder oss av vår samlade erfarenhet för att skapa hållbara lösningar av hög kvalitet samtidigt som vi följer upp och testar, förhåller oss till tillgänglighetskrav (t ex WCAG), och använder ovan nämnda verktyg för att förstå, förbättra och optimera. 

If you think that good design is expensive, you should look at the cost of bad design.

Dr. Ralf Speth CEO Jaguar Land Rover

Branding, grafisk design och visuell identitet

En del av UX är den visuella designen då vi alltid jobbar med något typ av gränssnitt mot användaren. Vårt fokus är inte att leda stora rebrandinguppdrag etc men vi utvecklar och bygger gärna vidare på befintlig design i ett projektet. Det innebär också att vi löpande gärna skissar fram förslag i prototyper, wireframes (trådskisser) eller hifi-skisser (verklighetstrogna).  

Kontakta oss