Skip to the content

Spot On Insights

Under namnet Insights har vi på Spot On samlat de tjänster som på olika sätt siktar på att förbättra kundens affär. Vi begrep tidigt att vi måste förstå våra kunders verksamhet för att kunna göra ett bra jobb, men också för att leverera så mycket värde som möjligt i våra teknikprojekt. Vi tror att det blir bäst när vi jobbar med korta cykler och kan bygga in lärande som en del av processen. Är ditt företag i behov av hjälp med att förbättra konverteringen på er e-handel, eller att samla den data ni redan idag har tillgång till på en begriplig dashboard? Då är Spot Ons Insights-tjänster något för dig!

Här kan du se exempel på vad vi har hjälpt vår kunder med inom området Insights.

A/B-testning

A/B-testning är ett effektivt sätt att hitta förändringar på en webbsajt som leder till ökad konvertering eller andra mål som är relevanta för din affär.

Kom igång med A/B testning!

Conversion Rate Optimisation

Conversion Rate Optimisation innebär att vi på olika sätt optimerar din webbsajt för bättre konvertering. Det kan bland annat handla om användartester, heatmaps, conversion funnel analys m.m.

Personalisering av sajt

Dagens kunder förväntar sig att upplevelsen på din sajt är anpassad efter deras individuella intressen och behov. Vi hjälper dig hitta de verktyg som förenklar för dig att leverera en personlig upplevelse för dina besökare.

Marketing Automation

En förutsättning för att att skapa en långvarig relation med dina kunder är att du kan kommunicera med dem på ett sätt som upplevs värdefullt. Är ditt nyhetsbrev anpassat till dina prenummeranters önskemål, eller anpassat efter din egen agenda för att få maximalt ut av din kundbas? Med hjälp av Marketing Automation kan du hålla dina utskick relevanta och värdefulla för dina kunder.

Optimering av digital marknadsföring

De flesta företag idag spenderar mycket pengar på digital marknadsföring av olika slag. Det är inte alltid lätt att överblicka vilka kanaler, sökord o.s.v som levererar bäst värde. Vi kan hjälpa dig få bättre ROI på din digitala marknadsföring.

Dashboards

Det är idag enkelt att börja samla in data om dina besökares beteende. Det finns många verktyg, som var och en, kan ge dig mycket insikt om din affär. Tyvärr är det lätt att data blir till digitala öar där endast ett fåtal personer har tillgång och helheten går förlorad. Det som saknas hos många företag är en samligsplats för den viktigaste datan som alla på bolaget har tillgång till. Vi kan hjälpa dig att skapa dashboards som ger en gemensam förståelse inom hela företaget och som hjälper er att jobba mer datadrivet.