Skip to the content

UX Design och kundupplevelse 

När vi jobbar med UX sätter vi alltid användaren i centrum och försöker hitta en design som gör det så lätt för besökaren som möjligt att förstå vad och hur den ska göra. Vi strävar alltid efter att göra det så intuitivt, förståeligt och användarvänligt som det bara går. För att veta att vi gjort rätt testar vi våra idéer och tar reda på vad som verkligen fungerar och ger resultat.

UX Design

UX (User Experience) är en naturlig och viktig del i alla våra projekt. Användbarhet och att skapa lösningar som är både enkla att arbeta med och förstå är högt prioriterat och kräver medvetet arbete och beprövade processer. Vi använder oss av vår samlade erfarenhet för att skapa hållbara lösningar av hög kvalitet samtidigt som vi följer upp och testar, förhåller oss till tillgänglighetskrav (t ex WCAG), och använder olika verktyg för att förstå, förbättra och optimera. 

Design

Vi hjälper dig ta fram en helt ny design eller också utgår vi från din befintliga grafiska profil och anpassar den för att få en så bra upplevelse i digitala kanaler som möjligt.

Vi hjälper dig med:

  • UX-skisser
  • Flödesskisser
  • Design och grafisk profil

If you think that good design is expensive, you should look at the cost of bad design.

Dr. Ralf Speth CEO Jaguar Land Rover
Kundupplevelse

En nyckel till ökad försäljning är att ha fokus på dina kunders upplevelse av ditt varumärke och företag. Det handlar om att lära känna målgruppen och förstå vad de vill ha och behöver och tillmötesgå detta i den digitala världen. Med hjälp av beprövade metoder och analyser hjälper vi dig att få större insikt om dina kunder och kundresan.

Vi hjälper dig med:

  • Kundreseworkshop
  • Beteendeanalys
  • Användarintervjuer
  • Användarenkäter
  • A/B-testning
  • Hotjar-analys

Strategi och Analys

Med hjälp av datadrivna insikter kan du få din digitala affär att blomstra. Små åtgärder och tester kan vara sättet att snabbt testa sig fram för att se om förändringen är något som bör implementeras fullt ut. Vi hjälper dig gärna med strategin och analysen! 

Kontakta oss