Skip to the content

Privacy policy

Vi på Spot On tar GDPR och era personuppgifter på allvar. Nedan har vi sammanställt information om vilket data som samlas in, hur det behandlas och hur ni gör för att stänga av datainsamling, avprenumerera eller begära ut ert data.

MEDGIVANDE

Vi sparar och behandlar bara personuppgifter ifall du givit ditt medgivande i något av våra formulär.

Vid nedladdning av våra guider eller för deltagande i tävlingar är det obligatoriskt att godkänna lagring och behandling av personuppgifter.

Kontakta oss via e-post, info@spoton.se, för att dra tillbaka medgivande.

GLÖM MIG

Kontakta oss via e-post, info@spoton.se, ifall du vill att vi ska radera de personuppgifter vi har lagrade.

UPPDATERA MINA UPPGIFTER

Kontakta oss via e-post, info@spoton.se, ifall du vill att vi ändrar de eventuella personuppgifter vi har lagrat.

BEGÄRA UT MINA UPPGIFTER

Kontakta oss via e-post, info@spoton.se, för att begära ut de personuppgifter vi har lagrade.

INFORMATION TILL 3:E PART

Spot On lämnar aldrig under några omständigheter ut uppgifter till 3:e part. När du registrerar dig hos oss är du säker på att personuppgifterna stannar i våra system.